Päiväkoti Kalinka ja päiväkoti Matrjoshka

Päiväkoti Kalinka on kielipäiväkoti Helsingin Kaarelassa Suomalais-venäläisen koulun välittömässä läheisyydessä. Se on perustettu vuonna 1990 ja toiminut siitä lähtien samoissa tiloissa. Kalinkassa on 84 kokopäiväpaikkaa ja 14 osapäivähoitopaikkaa 2-6–vuotiaille lapsille. Upeat tilat ja ammattitaitoinen henkilöstö mahdollistavat monipuolisen toiminnan. 

Kalinkassa panostetaan on oman äidinkielen kehityksen tukemiseen. Päiväkodin erityispainotuksesta johtuen Kalinkassa on lähinnä äidinkieleltään suomen- tai venäjänkielisiä lapsia. Yksittäisissä tapauksissa lapsen äidinkieli saattaa olla jokin kolmas kieli. Näissä tapauksissa Kalinka kielipäiväkotina ei pysty tarjoamaan tukea lapsen äidinkielen kehitykseen muutoin kuin tarjoamalla vanhemmille tietoa ja apua lapsen äidinkielen taitojen edistämiseen kotona. Päivähoidon sisällöllisiä orientaatioita (matemaattinen, luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio) käsitellään Kalinkassa sekä suomen että venäjän kielellä. Toimintaa ohjaa päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma. 

Päiväkodissa käytetään kielileikkimenetelmää. Suomen ja venäjän kieltä käytetään rinnakkain paitsi opetustuokioiden aikana myös kaikessa päivittäisessä toiminnassa. Kieltä opitaan leikkien, laulujen, lorujen ja satujen avulla. Henkilöstö on suomenkielisiä, venäjänkielisiä ja kaksikielisiä alan ammattilaisia. He käyttävät lasten kanssa puhuessaan pääsääntöisesti omaa äidinkieltään, jotta lapset saisivat mahdollisimman oikean ääntämis- ja intonaatiomallin.

Kalinkan hoitopaikat myydään Kelan yksityisen hoidon tuella, kuntalisällä ja perheiden kuukausittaisella hoitomaksulla. 

Ota meihin yhteyttä!

Kaarelankuja 4, 00430 Helsinki
p. +358 46 812 6867
kalinka(at)svk-kannatus.fi

Päiväkoti Matrjoshkassa on 28 kokopäiväistä hoitopaikkaa 2-6-vuotiaille lapsille ja se sijaitsee Vantaan Martinlaaksossa. Päiväkodissa on kaksi ryhmää: Oravat ja Siilit. Ryhmät jaetaan kahteen pienryhmään kielen, iän ja taitotason mukaan. Oravat-ryhmässä lapset ovat 2-4-vuotiaita ja ryhmässä painottuu enemmän venäjän kieli. Siilit-ryhmässä lapset ovat 4-6-vuotiaita ja ryhmässä painotetaan suomen kieltä, koska lapsista osa siirtyy myöhemmin suomenkieliseen esiopetukseen ja sieltä suomenkieliseen kouluun. Vanhempien lasten kanssa voidaan äidinkielen lisäksi jo keskittyä uuden kielen oppimiseen – olipa se sitten kumpi kieli tahansa. 

Päiväkoti Matrjoshkassa kielen kehitystä vahvistetaan käyttäen tukena kielileikkimenetelmää.  Sen tarkoituksena on laulujen, lorujen, satujen, leikkien ja muiden päivittäisten toimintojen avulla luoda lapselle vieraan kielen perussanasto. Päiväkodin henkilöstö on suomea ja venäjää äidinkielenään puhuvia varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Matrjoshkassa saatua venäjän kielen taitoa on mahdollista hyödyntää myöhemmissä kieliopinnoissa. 

Matrjoshkan oppimis- ja opetussuunnitelma varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen perustuu Vantaan kaupungin oppimis- ja opetussuunnitelmaan varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, sosiaali- ja terveysalan tutkimuskeskuksen (STAKES) varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja opetushallituksen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Ota meihin yhteyttä!

Laajavuorenkuja 3 H, 01620 Vantaa
p. +358 44 700 3851
matrjoshka(at)svk-kannatus.fi