Наши детские сады Калинка и Матрешка 
предлагают качественное, двуязычное обучение 
для дошкольников в Хельсинки и в Вантаа

Koronainfoa

Kehoitamme noudattamaan kaikkialla päiväkodin alueella, myös pihalla, seuraavia turvatoimia:

  • Maski aina hakiessa ja noutaessa lasta. Pukekaa maski kasvoille ennen päiväkodin alueelle tuloa. esim. autossa tai portin ulkopuolella.
  •  Noudattakaa turvaetäisyyttä kaikissa tilanteissa.  Huom! Turvaetäisyyttä tulee noudattaa myös maskin kanssa.
  • Huolehtikaa käsien desinfioinnista. Huom! Pieni mukana kannettava käsidesi on kätevä käyttää.

    Henkilökunnalla on erilliset ohjeet työskentelyyn lapsiryhmissä. 
    Lue lisää

Tuemme kahden kulttuurin vuorovaikutusta

Olemme voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka yksi päätehtävistä on tarjota lapsille mahdollisuus laadukkaaseen suomen- ja venäjänkieliseen varhaiskasvatukseen. Ylläpidämme kahta kaksikielistä päiväkotia, Kalinkaa ja Matrjoshkaa, Helsingissä ja Vantaalla. 

Tämän lisäksi toimintamme tarkoituksena on edistää ja tukea Suomalais-venäläisessä koulussa annettavaa venäjänkielistä kouluopetusta ja koulun oppilaiden koulun ulkopuolista harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa. Teemme Suomalais-venäläistä koulua tunnetuksi, pyrimme parantamaan sen toimintaedellytyksiä ja ylläpidämme yhteyttä oppilaiden vanhempiin, entisiin oppilaisiin ja koulua lähellä oleviin sidosryhmiin.  

Tavoitteenamme on herättää suomalaisten kiinnostusta venäjän kieleen ja kulttuuriin ja tarjota Suomen venäjänkielisille mahdollisimman pehmeä tutustuminen suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Liity yhdistyksemme jäseneksi! 

Olemme voittoa tavoittelematon yhdistys ja jokainen jäsenemme on meille tärkeä. Yhdistyksen jäsenenä olet mukana tukemassa lasten ja nuorten kasvua kaksikielisiksi aikuisiksi. Jäsenmaksumme on 20 euroa vuodessa. Tutustu sääntöihimme ja liity jäseksi! 

Мы поддерживаем диалог двух культур

Мы существуем, чтобы предлагать детям возможность получить качественное дошкольное образование на финском и русском языках. У нас есть два двуязычных детских сада, Калинка и Матрёшка, в Хельсинки и Вантаа. 

Кроме этого, важней задачей нашей организации является развитие и поддержка обучения русскому языку в Финско-русской школе, а также  внеклассных занятий и кружковой деятельности учеников школы, происходящую на русском языке. Мы распростряняем информацию о Финско-русской школе, улучшаем возможности ее деятельности, и поддерживаем контакты с родителями, бывшими учениками и структурами, связанными с деятельностью школы. 

Наша цель - пробудить интерес финнов к русскому языку и культуре, и предлагать русскоязычным жителям Финляндии легкая путь знакомится  с финским обществом.

Присоединяйтесь к нам!

Мы являемся бесприбыльной организацией и ценим высоко каждого члена нашей организации. Членом Общества поддержки Финско-русской школы Вы поможете сохранить возможность нашим детям вырости двуязычными взрослыми. Наш членский внос 20 евро в год. Прочитайте о правилах огранизаций и присоединяйтесь к нам! 

Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistyksen omistamissa päiväkodeissa käytetään kielileikkimenetelmää, jossa lapselle vierasta kieltä opetellaan leikkien, laulujen, satujen ja lorujen avulla. Jokapäiväisessä toiminnassa käytetään molempia päiväkodin toimintakieliä, suomea ja venäjää, rinnakkain. Henkilöstömme käyttää lasten kanssa toimiessaan omaa äidinkieltään eli suomea tai venäjää.