Tietoa meistä

Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys ry on vuonna 1955 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on mm: 

  • Tarjota laadukasta varhaiskasvatusta suomalais-venäläisissä päiväkodeissaan
  • Edistää ja tukea Suomalais-venäläisessä koulussa annettavaa venäjänkielistä kouluopetusta
  • Tukea koulun oppilaiden venäjänkielistä harrastus– ja vapaa-aikatoimintaa
  • Tehdä Suomalais-venäläistä koulua tunnetuksi
  • Parantaa Suomalais-venäläisen koulun toimintaedellytyksiä kaikin tavoin
  • Pitää yhteyttä oppilaiden vanhempiin, entisiin oppilaisiin ja koulua lähellä oleviin sidosryhmiin.

Ensimmäinen merkittävä virstanpylväs yhdistyksen elämässä oli Venäläisen koulun perustaminen Helsinkiin Neitsytpolulle lokakuussa 1955. Kannatusyhdistys ylläpiti koulua vuoteen 1977, jolloin koulu muuttui valtion kouluksi. Vuosien saatossa koulun oppilasmäärä on moninkertaistunut ja koulu on muuttanut Eirasta Kaarelankujalle. Nimikin on vaihtunut Suomalais-venäläiseksi kouluksi. 

SVK:n muututtua 1970-luvulla valtion kouluksi kannatusyhdistyksen voimavaroja vapautui koulun ylläpidosta muuhun koulua tukevaan toimintaan. Merkittävimmäksi näistä on muodostunut venäjänkielinen päiväkotitoiminta, joka mahdollistaa varhaisen tutustumisen venäjän kieleen ja kulttuuriin ja luo hyviä valmiuksia myöhemmälle venäjän ja muiden kielten opiskelulle. 

Yhdistys perusti vuonna 1988 päiväkoti Teremokin Vantaan Hakunilaan. Vuonna 1990 SVK:n naapuritontille perustettiin päiväkoti Kalinka ja vuonna 2002 Vantaan Martinlaaksoon perustettiin päiväkoti Matrjoshka. Vuonna 1990 valmistuneen Kalinkan rakennuttajana toimi Päiväkotikiinteistö Kalinka Oy, jonka perustajia olivat Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys ry:n ohella Suomi-Neuvostoliitto Seura ry (nykyään Suomi-Venäjä-Seura) ja Venäläinen Kulttuuri-Demokraattinen Liitto Suomessa ry. Samat yhdistykset olivat v.1955 luomassa Suomen ja Neuvostoliiton yhteistyönä naapuritontilla toimivaa vuodesta 1977 Suomen valtion omistamaa Suomalais-venäläistä koulua. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Anita Novitsky
Postiosoite: Kaarelankuja 4, 00430 Helsinki 
Sähköposti: yhdistys(at)svk-kannatus.fi 

Tietosuojalauseke