Tietosuojalauseke

Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistyksen tietosuojalauseke

Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys ry. on sitoutunut suojaamaan jäsentensä ja asiakkaidensa yksityisyyttä kulloinkin voimassa olevan henkilötietoihin liittyvän lainsäädännön sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin. Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

Tietosuojalauseke

Tämä tietosuojalauseke koskee yhdistyksemme jäsentietoja. Keräämme tietoja jäsenistämme mahdollisimman vähän. Yhdistyslain mukaan yhdistys on velvollinen pitämään jäsenistään rekisteriä, josta käy ilmi jäsenen nimi ja kotipaikka. Tämän lisäksi keräämme jäsenistämme yhteystiedot (sähköpostiosoite ja fyysinen osoite) viestinnän mahdollistamiseksi. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Jäsenrekisterissämme käsitellään vain nykyisten jäsenien ja yhdistyksen hallituksen jäsenten yhteystietoja. Entisten jäsenten tiedot poistetaan, kun jäsenyys päättyy. Jäsenemme voivat olla myös yrityksiä tai organisaatioita. Henkilötietoja voidaan kerätä eri tavoin.

Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka saamme, kun henkilö liittyy itse täyttämällään lomakkeella yhdistyksemme jäseneksi. Jäsentietoihimme on pääsy yhdistyksen hallituksen jäsenillä.

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin käyttämiemme palveluiden sisällä siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, mutta ainoastaan sellaisissa palveluissa, jotka takaavat eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tietosuojan tason, kun tietoa liikutellaan globaalissa infrastruktuurissa (esimerkiksi Google).

Mikäli haluat tarkastaa, mitä tietoja sinusta on rekisterissämme, ota yhteyttä yhdistykseemme yhdistys(at)svk-kannatus.fi.