Kutsu SVK:n kannatusyhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen

8.12.2020

Arvoisa kannatusyhdistyksen jäsen! 
 

Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 15.12.2020 kello 18.00 päiväkoti Kalinkassa. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä Teams-sovelluksen kautta. Suosittelemme, että jäsenet käyttävät mahdollisuuksiensa mukaan etäosallistumista koronavirustilanteesta johtuen.  Kokoukseen on kaikkien osallistujien ilmoittauduttava etukäteen. 
Kokouksessa esillä sääntöjen edellyttämät asiat.  

Kokouksen esityslista: 

Kokouksen avaus 
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat 
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus sekä tilikertomus ajalta 1.8.2019-31.7.2020 
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä johtokunnalle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta 
Tarkistetaan yhdistyksen kevätkokouksen ajalle 1.8.2020-31.7.2021 vahvistama budjetti sekä toimintasuunnitelma 
Keskustellaan ajankohtaisista asioista 
Käsitellään muut johtokunnan esille tuomat asiat 
Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat. Ilmoitusasiat. 
Kokouksen päättäminen 

Tervetuloa! 

Helsingissä 8.12.2020 

Johtokunta 

Johtokunta päätti, että yhdistyksen syyskokoukseen voivat jäsenet osallistua myös etäyhteyksin (Teams). Kokous pidetään päiväkoti Kalinkassa, mutta suosittelemme jäseniä käyttämään etäosallistumista. Kokouspaikalla on käytettävä kasvomaskia, joita on jäsenille tarjolla kokoustilassa.    

Kokoukseen on ilmoittauduttava ennakkoon viimeistään 14.12.2020 klo 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen yhdistys@svk-kannatus.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava, osallistuuko kokoukseen etänä vai saapuuko paikan päälle. Etäosallistujan on ilmoitettava sähköpostiosoite, johon etäyhteyslinkki lähetetään. 

Päätös perustuu jäsenten terveyden suojelemiseen ja siihen, että kaikilla jäsenillä on käytännössä riittävä mahdollisuus osallistua yhdistyksen kokouksen päätöksentekoon koronaepidemiasta huolimatta (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi; 677/2020) 

LIITTEET Toimintakertomus