Kutsu SVK:n kannatusyhdistyksen syyskokoukseen 2021

1.12.2021

Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 08.12.2021 alkaen klo 18.00 päiväkoti Kalinkassa. Johtokunta on päättänyt, että yhdistyksen syyskokoukseen voivat jäsenet osallistua myös etäyhteyksin (Teams). Kokouspaikalla on käytettävä kasvomaskia, joita on jäsenille tarjolla kokoustilassa. 

Kokoukseen on ilmoittauduttava ennakkoon viimeistään 7.12.2021 klo 16:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen yhdistys@svk-kannatus.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava, osallistuuko kokoukseen etänä vai saapuuko paikanpäälle. Etäosallistujan on ilmoitettava sähköpostiosoite, johon etäyhteyslinkki lähetetään.

Päätös perustuu jäsenten terveyden suojelemiseen ja siihen, että kaikilla jäsenillä on käytännössä riittävä mahdollisuus osallistua yhdistyksen kokouksen päätöksentekoon koronaepidemiasta huolimatta (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi; 375/2021).

Kokouksessa esillä sääntöjen edellyttämät asiat.

Kokouksen esityslista:

1.     Kokouksen avaus

2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat

3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus sekä tilikertomus ajalta 1.8.2020-31.7.2021

6.     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä johtokunnalle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta

7. Tarkistetaan yhdistyksen kevätkokouksen ajalle 1.8.2021-31.7.2022 vahvistama budjetti sekä toimintasuunnitelma.

8.     Keskustellaan ajankohtaisista asioista

9.     Käsitellään muut johtokunnan esille tuomat asiat

10.  Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat

11.  Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Helsingissä 19.11.2021

Johtokunta